Partneri projekta

Vodeći partner: Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije - RARIS

RARIS je osnovan 2007. godine kao kao lokalna inicijativa iz istočne Srbije (Borski i Zaječarski okrug).

Osnivači RARIS-a su grad Zaječar i opštine: Majdanpek, Kladovo, Negotin, Bor, Sokobanja, Knjaževac i Boljevac, Regionalna privredna komora, Fakultet za menadžment, Preduzeće za puteve Zaječar i NVO „Timočki klub“.

Cilj RARIS-a je podrška razvojnim inicijativama zasnovana na institucionalnom umrežavanju i partnerstvima koja ima za cilj održivi razvoj istočne Srbije.

RARIS tim je sačinjen od iskusnih i posvećenih zaposlenih sa velikim iskustvom na poslovima teritorijalne saradnje, domaćem i međunarodnom kontektsu.

U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, RARIS je prva akreditovana Regionalna razvojna agencija u Srbiji od 4. maja 2011. godine

 

Partner: Rumunska asocijacija za transfer tehnologija i inovacije, filijala Mehedinci - AROTT

ARoTT je profesionalna, nevladina i neprofitna organizacija za transfer tehnologija i inovacija.

ARoTT ima 43 člana (Univerziteti, Centri za istraživanje i razvoj, Centri za transfer tehnologija, Privredna komora), realizovao je 18 inovativnih projekata, 24 prekogranična i 5 projekata jačanja ljudskih resursa. Počev od 2009. ARoTT ima filijalu u okrugu Mehedinci u Drobeta Turn Severin.

U ovom periodu AROTT, filija Mehedinci, implementira projekte za područje okruga Mehedinci.